Khmer Translations, KRT Monitor Issues 21-30

បញ្ជីរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍របស់អ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហម

ស្តីពីសវនាការខ្មែរក្រហម លេខ២១ ដល់លេខ៣០ ជាភាសាខ្មែរ

     ក្នុងការស្មានទុកជាមុននៃសាលក្រមសម្រេចសេចក្តីលើសំណុំរឿង០០២ ដំណាក់កាលទី១ (សំណុំរឿង០០២/០១) ដែលនឹងអាចចេញនៅក្នុងអំឡុងពេលពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៤ ខាងមុខនេះ ក្រុមការងារឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃ គម្រោងផ្តួចផ្តើមយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ប្រចាំអាស៊ី (AIJI) នឹងធ្វើការចុះផ្សាយជារៀងរាល់ខែនូវរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ចំនួន១០ ជាភាសាខ្មែរ។ របាយការណ៍របស់ពួកយើង បានលើកឡើងអំពី ការផ្តល់សក្ខីកម្ម ក៏ដូចជាបញ្ហានីតិវិធីច្បាប់ និងបញ្ហាការនៃគ្រប់គ្រងសវនាការ ដែលបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ សប្តាហ៍ នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿង០០២/០១។

     របាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ចាប់ពីលេខ ២១ ដល់លេខ ៣០ បានចំណាយរយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា រហូតដល់ថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ ហើយជាអាទិ៍ របាយការណ៍ទាំងដប់នេះ បានគ្របដណ្តប់លើប្រធានបទស្តីពីសវនាការស្តាប់សក្ខីកម្មសាក្សី ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង សំណុំរឿង ០០២/០១ លើកលែងតែរបាយ ការណ៍លេខ ២៣ ដែលពុំមានសវនាការស្តីសក្ខីកម្មសាក្សីនោះទេ ដោយសារតែស្ថានភាពសុខ ភាពរបស់ជន ជាប់ចោទ។ របាយការណ៍លេខ ២១ បានបង្ហាញឲ្យឃើញពី ការបន្តផ្តល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីលោក សាឡុត បាន និងពីការចាប់ផ្តើមផ្តល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីលោក ពាន ឃាន ។ សាក្សីលោក សាឡុត បាន ជាក្មួយ ប្រុសរបស់លោក ប៉ុល ពត ដែលគាត់បានកាន់ មុខតំណែងជាច្រើននៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម រីឯសាក្សីលោក ពាន ឃាន ធ្លាប់បានបម្រើការក្នុងបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា ដោយបានធ្វើជា អតីតជំនួយការឲ្យលោក កុយ ធួន។ របាយការណ៍លេខ ២២ ដែលបានបង្ហាញពីកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនោះ បានបង្ហាញឲ្យ ឃើញពីការបន្តផ្តល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សី ពាន ឃាន ។ ចំណែកឯ របាយការណ៍លេខ ២៣ ពុំមានសវនាការ លើភស្តុតាងនោះទេ ដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោទលោក អៀង សារី ក៏ប៉ុន្តែ អង្គជំនុំជម្រះ បានស្តាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត លឹម ស៊ីវុត្ថា ស្តីអំពីលក្ខខណ្ឌសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោទលោក អៀង សារី វិញ។ ចំពោះរបាយការណ៍លេខ ២៤ បានបង្ហាញពីការសួរ សំណួរដេញដោលសាក្សី នី កន ដែលជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោក សុន សេន ដោយបានមកផ្តល់សក្ខីកម្ម ស្តីពីបទពិសោធន៍របស់ គាត់ដែល ធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកឃោសនាឲ្យចលនាបដិវត្តន៍។ សាក្សី សគឹម ល្មុត ក៏បានមកបញ្ជាក់ពីសក្ខីកម្មរបស់គាត់ផងដែរ នៅសប្តាហ៍ ដដែលនេះ ស្តីពីបទពិសោធន៍របស់គាត់ដែលធ្លាប់ធ្វើជានាយករងនៃធនាគារជាតិក្នុងអំឡុងពេល សម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។ របាយ ការណ៍លេខ ២៥ បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបន្តផ្តល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សី សគឹម ល្មុត និងពីការចាប់ផ្តើមផ្តល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីលោក សៅ សារុន ។ សាក្សី សៅ សារុន ធ្លាប់បាន បម្រើការជាលេខាតំបន់១០៥។ ដោយសារតែស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់ ការសួរសំណួរ ដេញដោលសាក្សី សៅ សារុន ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងសាក្សី ខឹម ងន ដែលធ្លាប់បានបម្រើការងារក្នុងក្រសួងការបរទេសនៃ របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។ សក្ខីកម្មរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរ បានបន្តរហូតដល់សប្តាហ៍បន្ទាប់ ដែលត្រូវបាន បង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍លេខ ២៦។ អង្គជំនុំជម្រះ ក៏បានបន្តស្តាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីម្នាក់ទៀតផងដែរ គឺ លោក អឿន តាន ដែលបានបម្រើការជានិរសារ (អ្នកនាំសារ) និងជាកងអង្គរក្ស ឲ្យលោក ប៉ុល ពត។ របាយការណ៍លេខ ២៧ បានបង្ហាញពីសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីលោក យុន គីម និងលោក ខៀវ នៅ ដែលសក្ខី កម្មរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីសាក្សីដទៃទៀត ដោយមិនត្រូវបានកំណត់ទៅតាមផ្នែកជាក់ លាក់ណាមួយនៃការជំនុំជម្រះក្តីឡើយ ក៏ប៉ុន្តែ រាល់ខ្លឹមសារទាំងអស់ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយនៃ សំណុំរឿង០០២ នេះ។ លោក យុន គីម ធ្លាប់ធ្វើជា មេឃុំ រីឯលោក ខៀវ នៅ ដែលជាអតីតព្រះសង្ឃបាន ក្លាយជាប្រធានផ្នែកដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មនៅភូមិភាគនិរតី នៅក្រោមការគ្រប់គ្រង របស់ តា ម៉ុក ។  របាយ ការណ៍លេខ ២៨ និងលេខ ២៩ បានបង្ហាញពីការផ្តល់សក្ខីកម្មរបស់សាស្ត្រាចារ្យ ដេវីដ ឆេនដ៍ល័រ ជាអ្នក មានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសនៅសម័យខ្មែរក្រហម។ របាយការណ៍លេខ ២៩ ក៏បានបង្ហាញពីការតាំងសំណួររបស់ជនជាប់ចោទលោក នួន ជា ទៅកាន់សាក្សីរូបនេះផងដែរ។ ក្នុងរបាយការណ៍ដដែលនេះ ក៏មានបង្ហាញពីសក្ខីកម្មសង្ខេបរបស់សាក្សីលោក រ៉ចាម តុន ផងដែរ។ សាក្សីរូបនេះ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់រហស្សនាមថាជា “ភី ភួន” និង “វី ជាម” បានបម្រើការជាអង្គរក្ស និងនិរសារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំ ជាន់ខ្ពស់នៃបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា ហើយក្រោយមកបានក្លាយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងក្រសួងការបរទេស។ សក្ខីកម្មរបស់គាត់ បានបញ្ចប់ក្នុងសប្តាហ៍នៃរបាយការណ៍លេខ ៣០។ របាយការណ៍លេខ ៣០ ក៏បានបង្ហាញផងដែរពីសក្ខីកម្មរបស់សាក្សី លោក សួង ស៊ីគឿន ។ សាក្សីរូបនេះ ក៏ធ្លាប់បានធ្វើិការក្នុងក្រសួងការបរទេសក្នុង អំឡុងពេលនៃសម័យកម្ពុជាប្រធិបតេយ្យផងដែរ។

     ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានីតិវិធីច្បាប់ គ្រប់របាយការណ៍ចាប់ពីលេខ ២១ ដល់លេខ ៣០ បានពិភាក្សាដេញដោលស្តីពីភស្តុតាងឯកសារ។ ការជំទាស់ និងការតាំងសំណួរដេញដោល ត្រូវបានលើកឡើងដោយភាគី ជុំវិញបញ្ហា ថាតើឯកសារដែលមិនមានក្នុងសំណុំរឿង អាចត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ នៅក្នុងការតាំងសំណួរដេញដោលសាក្សីដែរឬទេ? ក៏មានការពិភាក្សាដេញដោលផងដែរ ថាតើសេចក្តីសង្ខេបចម្លើយសម្ភាសន៍ ដែលធ្វើឡើង ដោយការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត បានសង្ខេបសក្ខីកម្មរបស់សាក្សី បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? ប្រសិនបើមិនបានត្រឹមត្រូវនោះទេ ថាតើប្រការបែបនេះ គួរតែធ្វើឲ្យឯកសារទាំងនោះមិនអាចទទួលយកបាន ដែរឬទេ? ក៏នៅមានការពិភាក្សាដេញដោលផងដែរ ស្តីពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ឯកសារដែលបានមកពីការធ្វើ ទារុណកម្ម។ របាយការណ៍ទាំងដប់នេះ ក៏បានបង្ហាញពីហេតុការណ៍ជាច្រើនផងដែរ នៅពេលដែលក្រុម ការពារក្តី និងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ទំនងជាបានបង្ហាញពីការតទល់គ្នាទៅវិញទៅមក ដែលមានរៀបរាប់ ក្នុងរបាយការណ៍លេខ ២៤ ភាពស្វាហាប់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះ ប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់ សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទដើម្បីទទួលបានការការពារក្តីដោយប្រសិទ្ធភាព។ របាយការណ៍លេខ ២៧ បានបង្ហាញ ឲ្យឃើញពីការផ្លាស់ប្តូរមួយដ៏មាន សារៈសំខាន់នៃនីតិវិធី ដែលអង្គជំនុំជម្រះបានសម្រេចថា ជនជាប់ចោទមិន អាចធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍តបទៅសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីបានឡើយ។ ប្រការបែបនេះ មានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអ្វី ដែលបានអនុវត្តក្នុងសំណុំរឿង ០០១ ហើយបានបន្តអនុញ្ញាតឲ្យគោរពតាមការសម្រេច នេះក្នុងអំឡុងពេលនៃ ការផ្តល់សក្ខីកម្មរបស់ ឌុច ក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ទៀតផង។

តារាងខាងក្រោមនេះ ជាការពណ៌នាដោយសង្ខេបនៃរបាយការណ៍នីមួយៗ និងការតភ្ជាប់ (Link):

Index of AIJI KRT Trial Monitor Weekly Report Issue 21-30 in Khmer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s